Linda Gotzmannová

Linda Gotzmannová

–  kvantové a energetické posílení –

Yuen method

Energetické opravy

Bezdotykové energetické techniky s rychlými výsledky.

Kdy je tato terapie vhodná?

 • oblast zdraví
  • zdravotní komplikace, akutní bolesti, chronické obtíže, dlouhodobé nemoci
  • vegetativní dysfunkce
  • stavy chronické únavy a vyčerpanosti
  • posttraumatický stav přetížení organismu
  • poruchy podmíněné stresem a pnutím
  • dysfunkce centrálního nervového systému
 • oblast vztahů
 • oblast financí a kariéry
 • oblast seberealiazce a seberozvoje
  • dosahování výsledků a životních cílů
 • možnost zpomalení stárnutí

Když jsem se začala učit a rozvíjet v sobě kvantové a energetické opravy, ptala jsem se sama sebe s pochybnostmi i zvědavostí, zda je možné vyřešit problémy okamžitě na místě, tak aby se už nevracely. Znělo mi to jako mysterium, jako alchymie. Čím více objevuji tyto možnosti, vím, že to možné je. Není to jen možné, je to tak.

Zaměřuji se na bezdotykové a energetické techniky s rychlými výsledky. Jakmile si dovolíme odkládat své bolesti a strachy, tok energie v těle se zprůchodní. Důležité je přesně identifikovat konkrétní příčiny slabostí blokujících energetický tok těla a posilovat tyto slabosti, čímž se obnovuje energie potřebná k podpoře fyzického těla. Jakmile je tam energie, která podporuje tělo, vše se změní.